Trick For Small Spaces

Caroline Broman

Image borrowed from Living Etc by approval

I like the idea of a free-standing desk.

View Comments (3)
  • Ops så kan det bli :)

    Skulle gärna ha ett liknande själv: som du sa,-bra förvaring :D Man kan, nästan, aldrig har för mycket av förvaring.

    Detsamma, Trevlig helg! :))

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top